Archives de catégorie : Paix et Sécurité

Hafatra amin’ny fankalazana ny andro iraisam-pirenena ny fiombonana miaraka amin’ny mponina Palestiniana 29 novambra 2014

Vao avy niaina taona vaovao tao anaty alahelo sy fahoriana lalina ho an’ireo Palestianina isika, ireo Israelianina sy ireo mpitolona ho amin’ny filaminana rehetra. Ny fahavaratra farany teo, nandritry ny 50 andro nahatsiravina, izao tontolo izao no vavolombelona  tamin’ny ady tany Gaza, fahatelo toy ireny tao anaty 6 taona.

Nitsidika in-droa tany amin’iny faritra iny aho ny volana farany teo, mba nitondra fanampiana hanafoanana ny ady rehetra ary koa nanamarina ireo fahasimbana  ka nanohana ireo asa lehibe izay miandry azy ireo  amin’ny fanamboarana.

Toy ny nambarako tany Gaza, helohiko ireo famelezana amin’ny bala ny Hamas izay mandratra tsy misy fandanjalanjana ireo olon-tsotran’ny Israelianina sy izay manome fijaliana amin’ny endriny rehetra.

Mbola averiko eto ihany ny teny nambarako tany Israely, izay mampametram-panontaniana ny momba ny fanajana ny fahasamihafana sy ny ara-drariny tao aorian’ny fanapotehana nataon’ny tafika israelianina. Betsaka no nangataka ny tokony hahatongavan’ireo Isralianina saina amin’ny fihetsiny. Mila atao laharam-pahamehana ny fiarovana ny olon-tsotra sy ny fanajana ny lalam-pirenena ny zon’olombelona sy ny lalàna iraisam-pirenena ny Zo maha olona.

Rehefa tsy hiatrika ny olana lalina ateraky ny fifandirana isika dia tsy hisy filaminana haharitra mihitsy, izany hoe tokony hanainga hanala ireo jiolahy ny Gaza, tokony hofaranana ny 50 taona ny fampiasana ny tanin’ny Palestiniana ary hamaly ny fiahiahiana eken’ny lalàn’ny Israely amin’ny lafiny fandriam-pahalemana.

Amin’ity andron’ny firaisan-kina ity , miaraka amin’ireo Palestiniana maro nitsoa-ponenana tany Gaza sy tany ankafa isika. Ny foibe ny vonjy sy ny asa eo amin’ny sehatry ny Firenena mitambtra any Proche Orient dia mitoetra laharam-pahamehana ho an’ny mpialoka i Palestine. torak’izay koa ny ao amin’ny  tarika Gaza, ao Cisjordanie, Jordanie, Lybie ary Syrie.  Mangataka aho ny tokony hitohizan’ny ny tohana eo amin’ny sehatry ny foibe sy ny fanarenana ny Gaza ny mpamatsy vola.

Manahirana ahy ihany koa ny zava-misy ao Jerosalema sy Cisjordanie. Eo anivon’ny roa tonta dia samy miziriziry amin’ny sitrapony ny mahery fihetsika. Mangataka amin’ny mpitondra ao an-toerana ny tenako  mba hanohitra azy ireo, mba hampahafantatra azy ireo ny hasin’ny toerana masina. Efa nanakiana mafy aho ary ibetsaka ny fanohizan’ny israelianina ny hitoetra ao Cisjordanie, ao koa I jerosalema atsinana.

Vahaolana politika vita fifanarahana sy ara-drariny izay mifototra amin’ny fanapahan-kevitry ny Firenena Mikambana no hany mampijanona ny fifandrafiana eo amin’ny roa tonta.

Amin’ny’ny maha mpiray faritra an’ny firenena roa tonta dia manana lalam-piainana mifamatotra. Noho izany dia tsy vahaolana ny handringanana azy ireo. Na izany aza anefa dia manahy ihany aho fa ho very tanteraka ny firaisan-kinan’ny mponina ao amin’io faritra io ka mbola hihamahery vaika ny fifandonana eo amin’ny roa tonta ka tsy hisy ho avy azo andraindraina.

Amin’ity andro iraisam-pirenena momba ny firaisan-kina ity dia mangataka ny roa tonta ny tenako mba tsy hivarilavo ao anatin’ny ady. Ny korontana sesilany ao an-toerana dia tokony hiova ho filaminana maharitra.

Disclaimer: unofficial translation by UNIC Antananarivo

Journée des Nations Unies, cérémonie, 24 octobre 2014

Cérémonie officielle de célébration de la Journée des Nations Unies : vendredi 24 octobre 2014, Ministère des Affaires étrangères, Anosy, Antananarivo

Fifaninanana sari-tanana momba ny Fandriampahalemana

17 septambra 2014, ankizy, zatovo sy tanora no tonga nandray anjary tamin’ny fifaninanana sari-tanana momba ny Fandriampahalemana tao amin’ny Foibe fampahalalam-baovaon’ny Firenena Mikambana, Ankorahotra.

Ny Sekretera Jeneraly Hafatra nampitaina ho amin’ny fankalazana ny Andro Iraisam-pirenena ho an’ny Fandriampahalemana 21 septambra 2014

            Androany isika mankalaza ny Andro Iraisam-pirenena ho an’ny Fandriampahalemana.

            Isan-taona, ho amin’izany fankalazana izany, ny Firenena Mikambana dia miantso ho amin’ny fiatoan’ny ady maneran-tany.

            Mangataka an’ireo mpiady rehetra hametraka ny fitaovam-piadiana mba hahafahan’ny rehetra, manandrana miaina ny fandriam-pahalemana.

            Ny ady miaramila dia mahatonga ny fianakaviana, ny fikambanana ary firenena maro ao anaty faharariana.

            Ankehitriny, maro ireo olona izay miharitra sy mizaka ny vokatry ny ataon’ireo mahatonga ny ady sy ireo terorista.

            Tokony hasehontsika aminy ny firaisan-kina sy fiaraha-mihory.

            Ny fandriampahalemana sy ny filaminana dia ilaina indrindra amin’ny fampandrosoana sosialy sy fampandrosoana maharitra.

            Izay no nahatonga ny Firenena Mikambana nanambara fa manan-jo ho amin’ny fandriampahalemana ny olona rehetra.

            Ny 12 volana manaraka eo dia hankalaza ny faha-70 taonan’ny Firenena Mikambana.

            Ny fototra niorenan’io Fikambanana io dia ny hitandrina ny taranaka ho avy tsy ho tratry ny voka-dratsin’ny ady.

            Nivoatra kokoa isika.

            Fa mbola be ny tokony hatao.

            Tokony hanena ny fampiasàna ny herisetra ary hiatrika ny antony fototr’ireo disadisa.

            Ny fandriampahalemana dia mbola dingana izay tokony hatrehintsika miaraka, tsikelikely manomboka androany.

Androany folakandro dia manasa ny tsirairay hanatanteraka minitra iray mangina aho.

Manasa antsika hieritreritra mahakasika ny fandriampahalemana, ny dika mahasarona azy ho an’ny olombelona rehetra.

Manasa ny tsirairay hikolokolo ny fandriampahalemana ary hitaiza azy am-po mba hiroboroboany.

Disclaimer: unofficial translation by UNIC Antananarivo

Journée Nelson Mandela 2014

Antananarivo, 11 juillet 2014 – une conférence de presse, donnée par son Excellence Monsieur Gert Grobler, Ambassadeur de l’Afrique du Sud à Madagascar s’est tenue à la Maison Commune des Nations Unies pour annoncer les activités relatives à la Journée Internationale Nelson Mandela 2014, célébrée sous le thème « Agir et Inspirer le Changement ».
En novembre 2009, l’Assemblée générale des Nations Unies déclarait le 18 juillet « Journée internationale Nelson Mandela » en l’honneur de la contribution apportée par l’ex-Président sud-africain à la culture de la paix et de la liberté. La résolution A/RES/64/13 de l’Assemblée générale reconnaît les valeurs défendues par Nelson Mandela et son dévouement au service de l’humanité, qu’il a manifesté par son action humanitaire dans les domaines du règlement des conflits, des relations entre les races, de la promotion et de la protection des droits de l’Homme, de la réconciliation, de l’égalité entre les sexes, des droits des enfants et autres groupes vulnérables, et du progrès des communautés démunies et sous-développées. Elle reconnaît la contribution qu’il a apportée à la lutte pour la démocratie à l’échelle internationale et à la promotion d’une culture de paix dans le monde entier.
– Lundi 14 juillet : visite de l’orphelinat à Ambohidrapeto et donations
– Mardi 15 juillet : visite de la prison d’Antanimora et donations
– Mercredi 16 juillet : visite de la maison de personnes âgées à Andrainarivo et donations
– Jeudi 17 juillet : visite du service de pédiatrie de l’hôpital Befelatanana et donations
– Vendredi 18 juillet :
10h : cérémonie officielle au Ministère des Affaires Etrangères, Anosy (sur invitation)
14h : festivités à la Commune Urbaine d’Antananarivo, Analakely

La Fondation Nelson Mandela propose chaque année aux personnes du monde entier, à l’occasion de la Journée Nelson Mandela, de prendre 67 minutes de leur temps pour aider les autres – une minute pour chaque année que M. Mandela a consacrée au service public. Voici quelques exemples de ce que tu peux faire pour agir et inspirer le changement :
• Fais-toi un nouvel ami, issu d’un milieu culturel différent car la compréhension mutuelle permet de se débarrasser de l’intolérance et de la xénophobie.
• Lis pour quelqu’un qui ne le peut pas en te rendant dans un foyer pour aveugles ou pour personnes âgées afin d’ouvrir une fenêtre sur le monde pour quelqu’un d’autre.
• Donne un coup de main dans un refuge d’animaux car les chiens perdus ont besoin d’une promenade et d’un peu d’amour.
• Rends visite à des malades en phase terminale car ils n’ont souvent personne à qui parler et ta visite leur amènera un peu de soleil.
• Emmène quelqu’un qui ne peut pas se le permettre se faire examiner les yeux ou les dents.
• Achète ou donne quelques couvertures et donne-les à une personne qui en a besoin.
• Nettoie tes placards et fais don des vêtements qui ne sont plus portés.
• Joue d’un instrument de musique dans une maison de retraite pour divertir les résidents.
• Fais du bénévolat à la soupe populaire.

Le Secrétaire général Message publié à l’occasion de la Journée internationale des Casques bleus des Nations Unies 29 mai 2014

PKDAY2014-final
Les Nations Unies peuvent être fières de leur longue et fructueuse expérience en matière de maintien de la paix; en effet, depuis 1948, plus d’un million de Casques bleus ont participé à plus de 70 opérations sur quatre continents. Et nous pouvons être certains qu’à l’avenir, les opérations de maintien de la paix des Nations Unies sauront évoluer de manière à faire face aux nouveaux problèmes qui surviendront.
Actuellement, plus de 116 000 agents des Nations Unies issus de plus de 120 pays participent à 16 opérations de maintien de la paix. Au péril de leur vie, ces militaires, agents civils et policiers aident à stabiliser les communautés, à protéger les civils et à promouvoir l’état de droit et les droits de l’homme. L’année dernière, 106 Casques bleus ont perdu la vie en servant sous le drapeau des Nations Unies, ce qui porte à plus de 3 200 le nombre total de pertes humaines enregistrées dans l’histoire du maintien de la paix. Nous pleurons la disparition de chacun de ces êtres courageux. Nous partageons la peine de leurs amis et de leur famille et nous engageons de nouveau à veiller à ce que leur contribution à la cause de la paix ne soit jamais oubliée.
L’Organisation des Nations Unies modernise actuellement ses opérations de maintien de la paix afin de leur permettre de relever les problèmes de demain en matière de paix et de sécurité. Elle déploie de nouvelles technologies, telles que les véhicules aériens sans pilote non armés, affine ses pratiques en vue de mieux protéger les civils et accroît le nombre de femmes présentes dans ses rangs tout en renforçant ses partenariats avec les organisations régionales. Elle améliore sa logistique et ses procédures administratives, renforce ses infrastructures et prend d’autres mesures visant à exploiter au mieux le potentiel de son personnel. Notre objectif est de faire en sorte que le maintien de la paix constitue un investissement rationnel et efficace qui apporte des bénéfices considérables et, par-dessus tout, qui permette de sauver des vies.
Au cours de l’année écoulée, le Conseil de sécurité a créé deux opérations de maintien de la paix – au Mali et en République centrafricaine –, témoignage de sa conviction que les Casques bleus sont à même de relever des défis de taille. La Mission de l’Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo a aidé le Gouvernement à mettre en échec les rebelles du M23 qui s’en étaient pris aux civils dans l’est du pays. Au Soudan du Sud, pour la première fois dans l’histoire du maintien de la paix des Nations Unies, nos soldats de la paix ont systématiquement ouvert les portes de leurs bases à des dizaines de milliers de civils, leur sauvant la vie et les protégeant des forces gouvernementales ou des forces de l’opposition. En outre, pour la première fois, une femme a été nommée au poste de commandant de la force d’une opération de maintien de la paix, ce qui représente une avancée historique.
Au début de ce mois, le Conseil de sécurité a institué la « médaille capitaine Mbaye Diagne », qui doit son nom à un soldat de la paix sénégalais non armé qui a perdu la vie après avoir sauvé pas moins d’un millier de personnes durant le génocide rwandais de 1994. Cette médaille honorera les membres du personnel des Nations Unies qui ont fait montre d’un courage exceptionnel. Engageons-nous à suivre l’exemple d’abnégation donné par Mbaye Diagne et les autres héros qui ont fait le sacrifice de leur vie, et œuvrons de concert pour aider nos Casques bleus à être une force au service de la paix, du changement et de l’avenir.