Hafatra amin’ny fankalazana ny andro iraisam-pirenena ny fiombonana miaraka amin’ny mponina Palestiniana 29 novambra 2014

Vao avy niaina taona vaovao tao anaty alahelo sy fahoriana lalina ho an’ireo Palestianina isika, ireo Israelianina sy ireo mpitolona ho amin’ny filaminana rehetra. Ny fahavaratra farany teo, nandritry ny 50 andro nahatsiravina, izao tontolo izao no vavolombelona  tamin’ny ady tany Gaza, fahatelo toy ireny tao anaty 6 taona.

Nitsidika in-droa tany amin’iny faritra iny aho ny volana farany teo, mba nitondra fanampiana hanafoanana ny ady rehetra ary koa nanamarina ireo fahasimbana  ka nanohana ireo asa lehibe izay miandry azy ireo  amin’ny fanamboarana.

Toy ny nambarako tany Gaza, helohiko ireo famelezana amin’ny bala ny Hamas izay mandratra tsy misy fandanjalanjana ireo olon-tsotran’ny Israelianina sy izay manome fijaliana amin’ny endriny rehetra.

Mbola averiko eto ihany ny teny nambarako tany Israely, izay mampametram-panontaniana ny momba ny fanajana ny fahasamihafana sy ny ara-drariny tao aorian’ny fanapotehana nataon’ny tafika israelianina. Betsaka no nangataka ny tokony hahatongavan’ireo Isralianina saina amin’ny fihetsiny. Mila atao laharam-pahamehana ny fiarovana ny olon-tsotra sy ny fanajana ny lalam-pirenena ny zon’olombelona sy ny lalàna iraisam-pirenena ny Zo maha olona.

Rehefa tsy hiatrika ny olana lalina ateraky ny fifandirana isika dia tsy hisy filaminana haharitra mihitsy, izany hoe tokony hanainga hanala ireo jiolahy ny Gaza, tokony hofaranana ny 50 taona ny fampiasana ny tanin’ny Palestiniana ary hamaly ny fiahiahiana eken’ny lalàn’ny Israely amin’ny lafiny fandriam-pahalemana.

Amin’ity andron’ny firaisan-kina ity , miaraka amin’ireo Palestiniana maro nitsoa-ponenana tany Gaza sy tany ankafa isika. Ny foibe ny vonjy sy ny asa eo amin’ny sehatry ny Firenena mitambtra any Proche Orient dia mitoetra laharam-pahamehana ho an’ny mpialoka i Palestine. torak’izay koa ny ao amin’ny  tarika Gaza, ao Cisjordanie, Jordanie, Lybie ary Syrie.  Mangataka aho ny tokony hitohizan’ny ny tohana eo amin’ny sehatry ny foibe sy ny fanarenana ny Gaza ny mpamatsy vola.

Manahirana ahy ihany koa ny zava-misy ao Jerosalema sy Cisjordanie. Eo anivon’ny roa tonta dia samy miziriziry amin’ny sitrapony ny mahery fihetsika. Mangataka amin’ny mpitondra ao an-toerana ny tenako  mba hanohitra azy ireo, mba hampahafantatra azy ireo ny hasin’ny toerana masina. Efa nanakiana mafy aho ary ibetsaka ny fanohizan’ny israelianina ny hitoetra ao Cisjordanie, ao koa I jerosalema atsinana.

Vahaolana politika vita fifanarahana sy ara-drariny izay mifototra amin’ny fanapahan-kevitry ny Firenena Mikambana no hany mampijanona ny fifandrafiana eo amin’ny roa tonta.

Amin’ny’ny maha mpiray faritra an’ny firenena roa tonta dia manana lalam-piainana mifamatotra. Noho izany dia tsy vahaolana ny handringanana azy ireo. Na izany aza anefa dia manahy ihany aho fa ho very tanteraka ny firaisan-kinan’ny mponina ao amin’io faritra io ka mbola hihamahery vaika ny fifandonana eo amin’ny roa tonta ka tsy hisy ho avy azo andraindraina.

Amin’ity andro iraisam-pirenena momba ny firaisan-kina ity dia mangataka ny roa tonta ny tenako mba tsy hivarilavo ao anatin’ny ady. Ny korontana sesilany ao an-toerana dia tokony hiova ho filaminana maharitra.

Disclaimer: unofficial translation by UNIC Antananarivo